Бұл қосымшаны маңдай бере алмады, өйткені оның тұтастығын тексеру мүмкін болмады